divendres, 12 de desembre de 2014

12/12/2014. Comunicació reunió Junta Directiva.

La Junta Directiva del Club de Muntanya Xocainet, en reunió celebrada el 11/12/2014 ha aprovat els següents punts:
  1. La quota per al exercisi 2015 serà de 25 €. El segon membre d'una família i els qui es troben en situació de desocupació la quota serà de 10 €. Els menors de 18 anys no paguen quota. (Veure l'enllaç UNEIX-TE AL CLUB)

  2. L'assemblea del Club se celebrarà el pròxim 18/01/2015 en Sant Esperit, aprofitant la preparació de la Marxa Senderista.

  3. La III Marxa Sedererista de Gilet 2015 se celebrarà el diumenge 1 de març de 2015. S'acorda un preu d'inscripció de 6 €, retornant 5 € en el moment de l'eixida, quedant l'euro restant per al pagament de la gestió de la inscripció (0,45 €) i per a un fons ecològic (0,55 €) per a recuperació i neteja de l'entorn natural.

  4. Es nomena responsable del material del Club a D. Francisco Sánchez Orón. Així mateix s'acorda una quota de 5 € per a l'ús del material per persones no sòcies (com els equips de ferrata). Aquests es podran usar sempre que estiguen acompanyats per un soci/sòcia del Club, el qual es farà responsable del material.

  5. S'inicia la preparació del calendari del primer trimestre de 2015. Per a açò s'han de fer arribar a D. Antonio Martínez López les propostes que es desitgen realitzar.